Egzamin zawodowy


Uwaga! Na egzamin zapraszamy tylko osoby zdrowe. Osoby z objawami choroby nie będą wpuszczane na egzamin.

ETAP PISEMNY
12.06.2021 r.
godz. 12.00godz. 15.00godz. 18.00
FRK.04EKA.01MOT.05
22.06.2021 r.
godz. 10.00godz. 12.00godz. 14.00
MG.17
AU.68
BD.30
AU.36
AU.61
EE.26
AU.65
AU.62
E.24
Egzamin praktyczny
07.06.2021 r.21.06.2021 r.25.06.2021 r.26.06.2021 r.27.06.2021 r.
9:009:0013:0012:0016:0015:0012:0015:0016:00
EKA.01
FRK.01
EE.26
E.24
BD.30
AU.68
MG.43
AU.61
AU.62 - 2 osobyAU.62 - 2 osobyAU.36AU.62 - 3 osobyAU.65AU.62 - 3 osoby

W sprawie miejsca przeprowadzania egzaminów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły!!!

Wyniki z egzaminu zawodowego w formie papierowej będą dostępne od 8 września 2021!!!

Wytyczne do egzaminu

Prosimy, aby zdający zgłosili się minimum na 30 minut przed godziną egzaminu
zdający muszą mieć obowiązkowo ze sobą dowód osobisty, strój roboczy (egzamin praktyczny z BD.29, MG.18, EE.05), czarny długopis, rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę.

Bardzo prosimy o zachowanie wytycznych sanitarnych, które obejmują między innymi:

 • na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,
 • obowiązek zachowania minimum 1,5 metra odstępu od innych zdających oraz komisji egzaminacyjnej,
 • unikanie tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną,
 • niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób postronnych lub towarzyszących zdającym,
 • zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek,
 • szkoła nie zapewnia wody pitnej, należy przynieść ze sobą butelkę wody pitnej,
 • zaraz po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego przeznaczonym,
 • należy unikać przemieszczania się po szkole, należy udać się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej,
 • czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos