Menu Zamknij

Matura

Wstępne deklaracje maturalne składamy w sekretariacie szkoły do 30 września.

Absolwenci z lat ubiegłych mają możliwość składania deklaracji do 7 lutego.

EGZAMIN MATURALNY
CZĘŚĆ USTNAegzaminy odbędą się w dniach 11 - 16.05. oraz 20 - 25.05.2024 r.
informacje dotyczące harmonogramów dostępne będą w sekretariacie szkoły w terminie późniejszym
CZĘŚĆ PISEMNA
DataGodzina 9:00ul. Trudna 51ul. Pod Lipką 5
07.05.2024r.Język polski (PP)LO, abs LO, TM, abs. BSTE
08.05.2024r.Matematyka (PP)LO, abs, LO, TMTE, abs BS
09.05.2024r.Język angielski (PP)LO, abs. LO, TM, abs. BSTE
10.05.2024r.WOS (PR)----------------wszystkie klasy
13.05.2024r.Język angielski (PR)wszystkie klasy----------------
14.05.2024r.Biologia (PR)----------------wszystkie klasy
15.05.2024r.Matematyka (PR)----------------wszystkie klasy
16.05.2024r.Chemia (PR)----------------wszystkie klasy
17.05.2024r.Geografia (PR)wszystkie klasy----------------
20.05.2024r.Język polski (PR)----------------wszystkie klasy
21.05.2024r.Historia (PR)----------------wszystkie klasy
23.05.2024r.Fizyka(PR)----------------wszystkie klasy

Miejsca egzaminów zostaną ogłoszone w terminie późniejszym

 • Na egzaminy pisemne należy zgłaszać się ok 1 godz. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.
 • Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości z zdjęciem.
 • Obowiązuje pisanie długopisem własnym i tylko w kolorze czarnym.
 • Zakaz wnoszenia posiłków, napojów, maskotek oraz urządzeń teleinformatycznych.

Wykaz materiałów pomocniczych podczas egzaminów pisemnych

 • Język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (dostarcza szkoła – 1 na 25 osób) – tylko dla FORMUŁY 2015
 • Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne (wzory dostarcza szkoła)
 • Geografia – linijka, lupa, kalkulator prosty
 • Biologia – linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin z biologii, chemii i fizyki (wzory dostarcza szkoła)
 • Chemia – linijka, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin z biologii, chemii i fizyki (wzory dostarcza szkoła)
 • Fizyka -linijka, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin z biologii, chemii i fizyki (wzory dostarcza szkoła)

Wydanie świadectw maturalnych

Wydanie świadectw maturalnych oraz informacji o wynikach:  od 9 lipca 2024 r. w sekretariacie w godzinach urzędowania. Informacje nie będą udzielane telefonicznie.

Egzaminy w terminie dodatkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym mogą przystąpić słuchacze, którzy z przyczyn losowych nie mogli zdawać egzaminów w terminie głównym i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Egzaminy odbędą się w okresie od 03 do 13 czerwca 2024 r. Harmonogram dostępny w sekretariacie i na stronie OKE Kraków.

Egzaminy w terminie poprawkowym

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić słuchacze, którzy:

 • przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów;
 • nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu;
 • złożyli deklarację przystąpienia niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.

Terminy egzaminów

 • Część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. godz. 9.00
 • Część ustna – 21 sierpnia 2024 r.

Informacja o miejscu egzaminu  zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w terminie do 9 sierpnia 2024 r.

Wydanie świadectw: od 10 września 2024 r. w sekretariacie w godzinach urzędowania. Po informacje i dokumenty należy zgłosić się osobiście.

Skip to content