Menu Zamknij

Matura

Wstępne deklaracje maturalne składamy w sekretariacie szkoły do 30 września.

Absolwenci z lat ubiegłych mają możliwość składania deklaracji do 7 lutego.

EGZAMIN MATURALNY
CZĘŚĆ USTNAegzaminy odbędą się w dniach
10 - 23.05.2023 r. - informacje dotyczące harmonogramów dostępne w sekretariacie szkoły
CZĘŚĆ PISEMNA
DataGodzina 9:00
04.05.2023 r.Język polski (PP)
05.05.2023 r.Język angielski (PP)
08.05.2023 r.Matematyka (PP)
09.05.2023 r.Język angielski (PR)
11.05.2023 r.Biologia (PR)
12.05.2023 r.Matematyka (PR)
16.05.2023 r.Geografia (PR)
17.05.2023 r.Język polski (PR)
18.05.2023 r.historia (PR)

Egzaminy z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego (PP) odbędą się:

 • w salach przy ul. Trudna 51

Egzaminy na poziomie rozszerzonym odbędą się:

 • w salach przy ul. Pod Lipką 5
 • Na egzaminy pisemne należy zgłaszać się ok 1 godz. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.
 • Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości z zdjęciem.
 • Obowiązuje pisanie długopisem własnym i tylko w kolorze czarnym.
 • Zakaz wnoszenia posiłków, napojów, maskotek oraz urządzeń teleinformatycznych.

Wykaz materiałów pomocniczych podczas egzaminów pisemnych

 • Język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (dostarcza szkoła – 1 na 25 osób)
 • Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne (wzory dostarcza szkoła)
 • Geografia – linijka, lupa, kalkulator prosty
 • Biologia – linijka, lupa, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe
  fizykochemiczne (wzory dostarcza szkoła)

Wydanie świadectw maturalnych

Wydanie świadectw maturalnych oraz informacji o wynikach:  od 7 lipca 2023 r. w sekretariacie w godzinach urzędowania. Informacje nie będą udzielane telefonicznie.

Egzaminy w terminie dodatkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym mogą przystąpić słuchacze, którzy z przyczyn losowych nie mogli zdawać egzaminów w terminie głównym i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Egzaminy odbędą się w okresie od 01 do 14 czerwca 2023 r. Harmonogram dostępny w sekretariacie i na stronie OKE Kraków.

Egzaminy w terminie poprawkowym

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić słuchacze, którzy:

 • przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów;
 • nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu;
 • złożyli deklarację przystąpienia niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.

Terminy egzaminów

 • Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. godz. 9.00
 • Część ustna – 21 sierpnia 2023 r.

Informacja o miejscu egzaminu  zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w terminie do 9 sierpnia 2022 r.

Wydanie świadectw: od 8 września 2023 r. w sekretariacie w godzinach urzędowania. Po informacje i dokumenty należy zgłosić się osobiście.

Skip to content