Menu Zamknij

Matura

Uwaga! Na egzamin zapraszamy tylko osoby zdrowe. Osoby z objawami choroby nie będą wpuszczane na egzamin.

Wstępne deklaracje maturalne składamy w sekretariacie szkoły do 30 września.

Absolwenci z lat ubiegłych mają możliwość składania deklaracji do 7 lutego.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO
DataGodzina 9:00Godzina 14:00
04.05.2022 r.Język polski (PP)———
05.05.2022 r.Matematyka (PP)———
06.05.2022 r.Język angielski (PP)
09.05.2022 r.Język angielski (PR)Filozofia (PR)
10.05.2022 r.Język polski (PR)———
11.05.2022 r.Matematyka (PR)——–
12.05.2022 r.Biologia (PR)——–
13.05.2022 r.Wiedza o społeczeństwie (PR)——–
18.05.2022 r.Geografia (PR)——–

Egzaminy z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego (PP) odbędą się:

 • w salach przy ul. Trudna 51 – dla absolwentów tegorocznych
 • w sali przy ul. Pod Lipką 5 – dla absolwentów z lat ubiegłych

pozostałe egzaminy odbędą się w sali przy ul. Pod Lipką 5

 • Na egzaminy pisemne należy zgłaszać się ok 1 godz. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.
 • Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości z zdjęciem.
 • Obowiązuje pisanie długopisem własnym i tylko w kolorze czarnym.
 • Zakaz wnoszenia posiłków, napojów, maskotek oraz urządzeń teleinformatycznych.

Wykaz materiałów pomocniczych podczas egzaminów pisemnych

 • Język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (dostarcza szkoła – 1 na 25 osób)
 • Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne (wzory dostarcza szkoła)
 • Geografia – linijka, lupa, kalkulator prosty
 • Wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty
 • Biologia – linijka, lupa, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe
  fizykochemiczne (wzory dostarcza szkoła)

Wydanie świadectw maturalnych

Wydanie świadectw maturalnych oraz informacji o wynikach:  od 5 lipca 2022 r. w sekretariacie w godzinach urzędowania. Informacje nie będą udzielane telefonicznie.

Egzaminy w terminie dodatkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym mogą przystąpić słuchacze, którzy z przyczyn losowych nie mogli zdawać egzaminów w terminie głównym i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Egzaminy odbędą się w okresie od 01 do 10 czerwca 2022 r. Harmonogram dostępny w sekretariacie i na stronie OKE Kraków.

Egzaminy w terminie poprawkowym

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić słuchacze, którzy:

 • przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów;
 • nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu;
 • złożyli deklarację przystąpienia niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.

Terminy egzaminów

 • Część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. godz. 9.00

Informacja o miejscu egzaminu  zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w terminie do 9 sierpnia 2022 r.

Wydanie świadectw: od 9 września 2022 r. w sekretariacie w godzinach urzędowania. Po informacje i dokumenty należy zgłosić się osobiście.

Skip to content