Fakturzysta z obsługą programów magazynowych


Program szkolenia – kurs „Fakturzysta z obsługą programów magazynowych”

Celem kursu jest  przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku fakturzysta z obsługą programów magazynowych.

 

Lp.Zakres tematyczny

ilość godzin

teoria

praktyka

I SZKOLENIE BHP

6

IIOMÓWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

3

– Obowiązek podatkowy dla dostawy towarów

– Obowiązek podatkowy dla świadczenia usług

– Faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego

– Zaliczka a obowiązek podatkowy

– Faktura jako podstawa realizacji prawa od odliczenia podatku naliczonego terminy 

-Wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji

IIIROZMOWA SPRZEDAŻOWA – TECHNIKI SPRZEDAŻY

3

-Komunikacja werbalna i niewerbalna,

-Rozpoznanie potrzeb klienta,

-Odczytywanie znaczenia gestów klienta,

-Prezentacja produktu,

-Zakończenie sprzedaży,

-Wydanie towaru,

-Aktywne słuchanie klienta, 

-Techniki argumentacji,

-Przyczyny porażek podczas prowadzenia rozmowy sprzedażowe

IVWYSTAWIANIE FAKTUR VAT I RACHUNKÓW

2

10

– Faktury – zakres zastosowanie,

– Faktura VAT i faktura korygująca, faktury wewnętrzne, faktury VAT RR, VAT UE, VAT MP, VAT marża, handlowe

– Elementy obowiązkowe faktury

– Zasady wystawiania faktur

– Nierzetelność faktury – kiedy przestępstwo z Kodeksu Karno-Skarbowego

– Faktura korygująca a nota korygująca – różnice i zastosowanie,

– Faktura przy zaliczce

– Faktury wystawianie elektronicznie

– Faktury wystawione przez przedstawiciela podatkowego

-Dowody mające wpływ na stawkę opodatkowania podatkiem VAT ( O% lub 23%)

VOBSŁUGA PROGRAMU DO FAKTUROWANIA

1

35

  1. – Konfiguracja programu
  2. – Sporządzanie dokumentów zakupu, zamówień do dostawcy i rozliczanie zobowiązań finansowych
  3. – Sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczanie należności finansowych
  4. – Sporządzanie dokumentów korygujących zakupu i sprzedaży
  5. – Sporządzanie dokumentów przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia międzymagazynowe
  6. – Przeprowadzanie inwentaryzacji
  7. – Drukowanie raportów
SUMA = 60 godzin

15

45

 

Efekty kształcenia: 

Uczestnik po szkoleniu będzie znał podstawowe zasady funkcjonowania magazynu z poszczególnych zakresów:

Wiedza – uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu prac magazynowych, obsługi programów do fakturowania, jak również wystawianie faktur VAT i rachunków

Umiejętności: zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu obsługi programów magazynowych i wystawiania Faktur VAT  faktur korygujących, faktury wewnętrznych, faktur VAT RR, VAT UE, VAT MP, VAT marża, 

Kompetencje: uczestnik zdobędzie kompetencje w zakresie obsługi programów magazynowych i rozumie ciągłego uzupełniania wiadomości w związku z dynamicznymi zmianami w przepisach.  

Zapytaj o szczegóły