Menu Zamknij

Fakturzysta z obsługą programów magazynowych

Program szkolenia – kurs „Fakturzysta z obsługą programów magazynowych”

Celem kursu jest  przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku fakturzysta z obsługą programów magazynowych.

Lp.Zakres tematycznyilość godzin
teoriapraktyka
ISZKOLENIE BHP6
IIOMÓWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH3
– Obowiązek podatkowy dla dostawy towarów– Obowiązek podatkowy dla świadczenia usług– Faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego– Zaliczka a obowiązek podatkowy– Faktura jako podstawa realizacji prawa od odliczenia podatku naliczonego terminy -Wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji
IIIROZMOWA SPRZEDAŻOWA – TECHNIKI SPRZEDAŻY3
-Komunikacja werbalna i niewerbalna,-Rozpoznanie potrzeb klienta,-Odczytywanie znaczenia gestów klienta,-Prezentacja produktu,-Zakończenie sprzedaży,-Wydanie towaru,-Aktywne słuchanie klienta, -Techniki argumentacji,-Przyczyny porażek podczas prowadzenia rozmowy sprzedażowe
IVWYSTAWIANIE FAKTUR VAT I RACHUNKÓW210
– Faktury – zakres zastosowanie,– Faktura VAT i faktura korygująca, faktury wewnętrzne, faktury VAT RR, VAT UE, VAT MP, VAT marża, handlowe– Elementy obowiązkowe faktury– Zasady wystawiania faktur– Nierzetelność faktury – kiedy przestępstwo z Kodeksu Karno-Skarbowego– Faktura korygująca a nota korygująca – różnice i zastosowanie,– Faktura przy zaliczce– Faktury wystawianie elektronicznie– Faktury wystawione przez przedstawiciela podatkowego-Dowody mające wpływ na stawkę opodatkowania podatkiem VAT ( O% lub 23%)
VOBSŁUGA PROGRAMU DO FAKTUROWANIA135
– Konfiguracja programu– Sporządzanie dokumentów zakupu, zamówień do dostawcy i rozliczanie zobowiązań finansowych– Sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczanie należności finansowych– Sporządzanie dokumentów korygujących zakupu i sprzedaży– Sporządzanie dokumentów przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia międzymagazynowe– Przeprowadzanie inwentaryzacji– Drukowanie raportów
SUMA = 60 godzin1545

Efekty kształcenia: 

Uczestnik po szkoleniu będzie znał podstawowe zasady funkcjonowania magazynu z poszczególnych zakresów:

Wiedza – uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu prac magazynowych, obsługi programów do fakturowania, jak również wystawianie faktur VAT i rachunków

Umiejętności: zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu obsługi programów magazynowych i wystawiania Faktur VAT  faktur korygujących, faktury wewnętrznych, faktur VAT RR, VAT UE, VAT MP, VAT marża, 

Kompetencje: uczestnik zdobędzie kompetencje w zakresie obsługi programów magazynowych i rozumie ciągłego uzupełniania wiadomości w związku z dynamicznymi zmianami w przepisach.  

Zapytaj o szczegóły

Skip to content