Fotografowanie I stopnia


Cena za szkolenie 1 osoby – 500 zł

Ilość godzin edukacyjnych – 30 h

Zapytaj o szczegóły