Menu Zamknij

Kadry i płace – z obsługą programu Płatnik, Optima, Symfonia

Program szkolenia Kurs „Kadry i płace” z obsługą programu Płatnik, Optima, Symfonia

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku pracownik biurowy – kadry i płace.

Lp.Zakres tematycznyilość godzin
teoriapraktyka
IPRAWO PRACY Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI10
  1. Prawo pracy –aktualne przepisy 
  2. Źródła aktualnych przepisów prawa pracy
  3. Ochrona danych osobowych (RODO)
IISYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ROZLICZANIA Z ZUS, URZĘDEM SKARBOWYM41
  1. Obowiązki osoby prowadzącej działalność gospodarczą wobec ZUS,  US
  2. Deklaracje rozliczeniowe ZUS
  3. Rozliczanie składek i świadczeń
  4. Rozliczenia z urzędem skarbowym
IIINALICZANIE WYNAGRODZEŃ24
  1. Formy płac i systemy wynagrodzeń
  2. Wypłaty z tytułu umowy zlecenia i o dzieło
IVOBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK111
VOBSŁUGA PROGRAMU OPTIMA123
VIOBSŁUGA PROGRAMU SYMFONIA 123
Razem 72 godz. edukacyjne 1062

Efekty kształcenia: 

Uczestnik po szkoleniu nabędzie:

Wiedzę: 

– podstawowe zasady prawa pracy 

– przepisy dotyczące ustalania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umów cywilno- prawnych

-przepisy z zakresu ustalania i rozliczania z US i ZUS

– z zakresu obsługi programów kadrowo płacowych 

Umiejętności

– Naliczania wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilno-prawnych 

– prowadzenia dokumentacji pracowniczych 

– dokonywania rozliczeń z US i ZUS 

– obsługa programów Płatnik, Optima, Symfonia

Kompetencje: uczestnik zdobędzie kompetencje w zakresie prac kadrowo-płacowych.

Zapytaj o szczegóły

Skip to content