Menu Zamknij

Kurs komputerowy – Word i Excel

Program szkoleniowy – kurs komputerowy Word i Excel

Lp. Nazwa zajęć Ilość godzin 
1Przetwarzanie tekstów – praca z aplikacją MS Word, tworzenie dokumentu, formatowanie, obiekty, korespondencja seryjna, przygotowanie wydruków25
2Arkusz kalkulacyjny – użycie apikacji MS |Excel, tworzenie dokumentu, zarządzanie arkuszami, formatowanie, reguły i funkcje, wykresy, formatowanie arkusza25
Ogółem50

Uczestnik szkolenia:

 Nabędzie wiedzę w zakresie:

  • obsługi i efektywnego wykorzystywania programu MS Word, EXCEL

 Nabędzie umiejętność w zakresie 

  • w sporządzaniu dokumentów tekstowych 
  • pracy z arkuszami kalkulacyjnymi 

    Rozwinie swoje kompetencje społeczne i personalne w zakresie:

  • posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się, 
  • organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole

Efektem uczenia jest uzyskanie umiejętności podstawowego użytkowania komputera, internetu, programu tekstowego i arkusza kalkulacyjnego. Zwiększenie kompetencji zawodowych.

Zapytaj o szczegóły

Skip to content