Menu Zamknij

Kurs magazynier z wózkiem

Program szkolenia

„Kurs Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, z bezpieczną wymianą butli, oraz fakturowaniem”

Celem szkolenia: jest nabycie praktycznej wiedzy z zakresu obsługi  wózka jezdniowego oraz nabycie umiejętności sporządzaniu faktur. 

Lp.Zakres tematyczny

ilość godzin

teoria

praktyka

Naliczanie i wystawianie faktur

2

18

  1. Kwota netto a kwota brutto
  2. Faktury zaliczkowe
  3. Anulowanie faktury 
  4. Duplikaty faktur
  5. Faktura a VAT naliczony
  6. Faktury korygujące 
  7. Refakturowanie
IIObsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, z bezpieczną wymianą butli

28

12

1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz. 

2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 3 godz. 

3. Typy stosowanych wózków jezdniowych – 1 godz. 

4. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych – 8 godz. 

5. Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy – 1 godz. 

6. Czynności operatora w czasie pracy wózkami – 1 godz. 

7. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 1 godz. 

8. Wiadomości z zakresu BHP – 11 godz. 

9. Zajęcia praktyczne – 10 godz. 

10 Bezpieczna wymiana butli  – 2 godz. 

Ogółem = 60 godz. 

30

30

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie obsługiwać wózek jezdniowy wraz z wymianą butli gazowej jak również sporządzać dokumentacje sprzedażowa tj. zamówienia reklamacje, oraz wystawiać faktury z naliczeniem VAT.

Efekty uczenia się/ kształcenia 

Uczestnik szkolenia:

Nabędzie wiedzę z zakresu: wiadomości o dozorze technicznym budowy i typów stosowanych wózków jezdniowych podnośnikowych,  czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy, czynności operatora w czasie pracy wózkami,   wiadomości z zakresu ładunkoznastwa,  wiadomości z zakresu BHP,  bezpieczne użytkowanie butli, Jak również nabędzie wiedzę z zakresu wystawiania faktur  naliczania podatku VAT i procedur składania reklamacji.                                                                                   

Nabędzie umiejętność w zakresie: bezpiecznym i zgodnym z przepisami użytkowaniem wózka jezdniowego jak również bezpiecznego poruszania sie po drodze z uwzględnieniem prawidłowego obciążenia wózka i rozłożenie ładunku oraz transport o nietypowych gabarytach. Uczestnik szkolenia będzie potrafił sporządzić zamówienie, reklamacje,  wystawić fakturę z naliczeniem VAT.  

Rozwinie swoje kompetencje społeczne i personalne w zakresie: posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się,organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole.

Zapytaj o szczegóły

Skip to content