Menu Zamknij

Kurs pedagogiczny

Program szkolenia – kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Program kursu zatwierdzony przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Cel kształcenia:  nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar

Lp.Zakres treści realizowanych zajęć – dział programowyLiczba godzin 
1Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy5
2Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”8
3Metodyka praktycznej nauki zawodu27
4Umiejętności dydaktyczne8
Razem 48

Efekty kształcenia: 

Po zakończeniu kształcenia uczestnik kursu:

  1. Posiada wiedzę psychologiczna i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów kształcenia,
  2. Posiada wiedzę z zakresu metodyki popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu, 
  3. Posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych instruktora praktycznej nauki zawodu,
  4. Umiejętnie komunikuje się zarówno z młodocianymi jak i rodzicami i szkołą,
  5. Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych wynikających z roli instruktora praktycznej nauki zawodu. 

Zapytaj o szczegóły

Skip to content