Obsługa i eksploatacja urządzeń elektro-energetycznych


Cena za szkolenie 1 osoby – 500 zł

Ilość godzin edukacyjnych – 40 h

Zapytaj o szczegóły