Podstawy obsługi komputera


Cena za szkolenie 1 osoby – 350 zł

Ilość godzin edukacyjnych – 30 h

Zapytaj o szczegóły