Pracownik administracyjno-biurowy


Cena za szkolenie 1 osoby – 1000 zł

Ilość godzin edukacyjnych – 80 h

Zapytaj o szczegóły