Menu Zamknij

Pracownik ds. kadr i płac z obsługą programu „Płatnik”

Program szkolenia – Pracownik biurowy ds. kadr i płac z obsługą programu „Płatnik”

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika na stanowisku kadrowo-płacowym z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego jak również zapoznanie  z obsługą programu Płatnik.

Program szkolenia: 

Lp.Zakres tematycznyilość godzin
teoriapraktyka
IWYNAGRODZENIE ZA PRACĘ15
Płaca – jej funkcje i zasadyUmowy cywilno-prawne, sporządzanie i wyliczanie Elementy i składniki wynagrodzenia za pracęEwidencja wynagrodzeń
IIOBSŁUGA KOMPUTERA17
1. Obsługa poczty elektronicznej 2. Praca na komputerze w programie: edytor tekstu – MS Word, 3. Układy graficzne pism, 4. Zasady sporządzania pism, 5. Rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego, 
IIIPRAWO PRACY Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI44
RODOPrawo do wynagrodzeniaOchrona wynagrodzenia za pracęWgląd do dokumentacji płacowej Potrącenia z wynagrodzenia za pracęOdpowiedzialność pracodawcy przy wypłacie wynagrodzeń
IVROZLICZANIE SKŁADEK ZUS17
Dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe i płatniczeZasady i tryb postępowania w sprawach rozliczenia składek, Wypełnianie i przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
ROZLICZENIE SKŁADEK Z URZĘDEM SKARBOWYM 17
1. PIT 4 2. „Ulga dla młodych” zasady jej stosowania w 2020r.
VIZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO17
Zasiłek chorobowy i opiekuńczy – wyliczenia Świadczenie rehabilitacyjne – wyliczeniaZasiłek macierzyński – wyliczeniaZasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- wyliczenia
VIIOBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK113
instalacja programu Płatnikuruchomienie programu oraz rejestracja płatnikatworzenie, otwieranie nowego zestawu dokumentów rozliczeniowychinstalacja i uruchomienie programu Płatnik – Przekaz Elektroniczny, ustawienie parametrów pracy programu tworzenie wiadomości w programie, tworzenie pliku KEDU, wysyłanie oraz pobieranie potwierdzenia
SUMA = 60 godzin1050

Efekty kształcenia

Uczestnik po szkoleniu nabędzie umiejętność stosowania przepisów prawa dotyczących spraw  kadrowo- płacowych prowadzenia dokumentacji zatrudnienia, obliczania wynagrodzeń, sporządzania list płac deklaracji z tytułu ubezpieczenia społecznego zdrowotnego, deklaracji i zeznania podatkowego od osób fizycznych jak również będzie potrafił korzystać z programu Płatnik 

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN 

Zapytaj o szczegóły

Skip to content