Pracownik ds. kadr i płac z obsługą programu „Płatnik”


Program szkolenia – Pracownik biurowy ds. kadr i płac z obsługą programu „Płatnik”

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika na stanowisku kadrowo-płacowym z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego jak również zapoznanie  z obsługą programu Płatnik.

Program szkolenia: 

Lp.Zakres tematyczny

ilość godzin

teoria

praktyka

IWYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

1

5

 1. Płaca – jej funkcje i zasady
 2. Umowy cywilno-prawne, sporządzanie i wyliczanie 
 3. Elementy i składniki wynagrodzenia za pracę
 4. Ewidencja wynagrodzeń
IIOBSŁUGA KOMPUTERA

1

7

1. Obsługa poczty elektronicznej 

2. Praca na komputerze w programie: edytor tekstu – MS Word, 

3. Układy graficzne pism, 

4. Zasady sporządzania pism, 

5. Rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego, 

IIIPRAWO PRACY Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI

4

4

  1. RODO
  2. Prawo do wynagrodzenia
  3. Ochrona wynagrodzenia za pracę
  4. Wgląd do dokumentacji płacowej 
  5. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 • Odpowiedzialność pracodawcy przy wypłacie wynagrodzeń
IVROZLICZANIE SKŁADEK ZUS

1

7

 1. Dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe i płatnicze
 2. Zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczenia składek, 
 3. Wypełnianie i przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
ROZLICZENIE SKŁADEK Z URZĘDEM SKARBOWYM 

1

7

1. PIT 4 

2. „Ulga dla młodych” zasady jej stosowania w 2020r.

VIZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

1

7

 1. Zasiłek chorobowy i opiekuńczy – wyliczenia 
 2. Świadczenie rehabilitacyjne – wyliczenia
 3. Zasiłek macierzyński – wyliczenia
 4. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- wyliczenia
VIIOBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

1

13

  1. instalacja programu Płatnik
  2. uruchomienie programu oraz rejestracja płatnika
  3. tworzenie, otwieranie nowego zestawu dokumentów rozliczeniowych
  4. instalacja i uruchomienie programu Płatnik – Przekaz Elektroniczny, 
  5. ustawienie parametrów pracy programu 
 • tworzenie wiadomości w programie, tworzenie pliku KEDU, wysyłanie oraz pobieranie potwierdzenia
SUMA = 60 godzin

10

50

 

Efekty kształcenia

Uczestnik po szkoleniu nabędzie umiejętność stosowania przepisów prawa dotyczących spraw  kadrowo- płacowych prowadzenia dokumentacji zatrudnienia, obliczania wynagrodzeń, sporządzania list płac deklaracji z tytułu ubezpieczenia społecznego zdrowotnego, deklaracji i zeznania podatkowego od osób fizycznych jak również będzie potrafił korzystać z programu Płatnik 

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN 

Zapytaj o szczegóły