Menu Zamknij

KKZ – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Uczenie się przez całe życie jest wymogiem i znakiem współczesnych czasów. Jest odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy i dostosowanie do jego potrzeb. Ustawiczne kształcenie, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych ma na celu przede wszystkim:

– zwiększenie szans na znalezienie pracy

– zmianę pracy

– awans

– utrzymanie zatrudnienia

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), są odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku pracy. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego i otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Są one dedykowane wszystkim, którzy ukończyli 18 lat.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Formy kształcenia

1

zaoczne

2

hybrydowe

3

e-learning

Aktualne kursy kwalifikacyjne

Skip to content