Menu Zamknij

Szkoła Branżowa II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia to 2-letnia szkoła dedykowana osobom po szkołach branżowych I stopnia lub szkołach zawodowych, którzy chcą kontynuować zawód zakończony tytułem technika.

Czas trwania

2 lata

Tryb nauczania

zaoczny

Nauczanie hybrydowe

Dla chętnych

W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na elektryków rośnie lawinowo, dlatego ten zawód jest niezwykle atrakcyjny i bardzo opłacalny. Jeśli więc chcesz zgłębiać tajniki naprawy i montażu urządzeń elektrycznych ten kierunek jest dla Ciebie.

 ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

To kwalifikacja, dzięki której się nauczysz:

 • montować i uruchamiać maszyny, urządzenia  elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywać i uruchamiać instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej,
 • lokalizować i usuwać uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • oceniać stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie,
 • montować i naprawiać układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dobierać, montować i sprawdzać działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Chętni mogą przystąpić także do matury i otworzyć sobie drogę do dalszego doskonalenia własnych umiejętności na wyższych uczelniach.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

To kwalifikacja, która da Ci umiejętności w zakresie:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji;
 • zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Chętni mogą przystąpić także do matury i otworzyć sobie drogę do dalszego doskonalenia własnych umiejętności na wyższych uczelniach.

Zdobywając ten zawód możesz podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Ta kwalifikacja przygotuje Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • ocena stanu technicznego pojazdów, ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowanie jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,

Chętni mogą przystąpić także do matury i otworzyć sobie drogę do dalszego doskonalenia własnych umiejętności na wyższych uczelniach.

Z roku na rok obserwuje się dynamiczny rozwój budownictwa. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę jest bardzo wysokie. Dlatego absolwenci tego kierunku nie maja najmniejszych trudności z pozyskaniem pracy. Jeśli wybierzesz ten zawód będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków, biurach projektów jako asystent projektanta, po nabyciu odpowiedniego stażu pracy może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub prowadzić własną firmę budowlaną.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

To kwalifikacja, dzięki której nauczysz się:

 • posługiwać się dokumentacją techniczną, tworzyć szkice robocze i rysunki budowlane;
 • projektować elementy konstrukcyjne budowli;
 • dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych prac;
 • wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych;
 • analizować warunki gruntowe;
 • wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych;
 • przeprowadzać kontrolę jakości i ocenę wykonania podstawowych robót budowlano-montażowych;
 • wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe;
 • organizować i kierować robotami remontowymi i rozbiórkowymi.

Chętni mogą przystąpić także do matury i otworzyć sobie drogę do dalszego doskonalenia własnych umiejętności na wyższych uczelniach.

Absolwenci tego kierunku ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Jest to zawód wszechstronny – technicy robót wykończeniowych są niezbędni przy pracach związanych z montażem suchej zabudowy, malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Ta kwalifikacja zapewni Ci wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • czytania dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych, 
 • przedmiaru robót przewidzianych do wykonania, obliczania zapotrzebowania materiałowego, 
 • wykonywania kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn, 
 • określenia i przygotowania materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych, 
 • wykonywania robót tapeciarskich, tynkarskich, okładzinowych, posadzkarskich, nanoszenia nowoczesnych powłok malarskich, 
 • montażu suchej zabudowy, 
 • wykonywania napraw i konserwacji elementów wykończeniowych, 
 • nadzorowania, koordynowania oraz oceniania jakości i poprawności wykonanej pracy, 
 • wykonywania odbioru robót wykończeniowych.

Chętni mogą przystąpić także do matury i otworzyć sobie drogę do dalszego doskonalenia własnych umiejętności na wyższych uczelniach.

Skip to content