Menu Zamknij

Szkoła Policealna

Czas trwania

2 lata dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Tryb nauczania

zaoczny

Nauczanie hybrydowe

Dla chętnych

To kierunek dla wszystkich, którzy uwielbiają prawo i jego zawiłości. Chcesz pracować w administracji publicznej (urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe itp.) ten kierunek jest dla Ciebie idealny.

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.
Technik administracji

To kierunek dla tych, którzy cenią sobie zasady bezpiecznej pracy. Twoja wiedza pomoże każdej firmie lub instytucji zapewnić optymalne warunki wykonywania obowiązków zawodowych.

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 •  kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią
  w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 •  opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 •  oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Technik BHP

Masz umysł ścisły? Lubisz nowe technologie? Ten kierunek jest dla Ciebie. Administrowanie siecią komputerową, zarządzanie bazami danych, tworzenie stron internetowych nie będą już dla Ciebie tajemnicą.

 1. INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 2. INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
  peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
  a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
  b) administrowania systemami operacyjnymi,
  c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
  d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
 •  w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz
  bazami danych:
  a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
  b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
  c) programowania aplikacji internetowych,
  d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.
Technik infformatyk

Jeśli cenisz urodę i estetykę, ten zawód będzie spełnieniem Twoich marzeń. Twoje umiejętności sprawią, że z każdej kobiety wydobędziesz ukryte piękno.

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 • udzielania porad kosmetycznych;
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
Technik usług kosmetycznych
Skip to content