Menu Zamknij

Technikum

Czas trwania

4 lata po gimnazjum i szkole podstawowej

2 lata po szkole zawodowej

Tryb nauczania

zaoczny

Nauczanie hybrydowe

Dla chętnych

Technik mechanik

 1. MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
  Ten kurs nauczy cię montowania maszyn i urządzeń, obsługiwania maszyn i urządzeń,  instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 2. MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
  Ten kurs nauczy cię organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 3. język polski,
 4. matematyka,
 5. język angielski,
 6. biologia,
 7. chemia,
 8. geografia,
 9. historia,
 10. WOS,
 11. podstawy przedsiębiorczości,
 12. informatyka.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia posiadający kwalifikację MEC.03 chcący uzyskać tytuł technika mechanika uzupełniają jedynie kwalifikację MEC.09

Technik elektryk

 1. ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  Ten kurs nauczy Cię wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 2. ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  Tutaj nauczysz się eksploatowania instalacji elektrycznych, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 3. język polski,
 4. matematyka,
 5. język angielski,
 6. biologia,
 7. chemia,
 8. geografia,
 9. historia,
 10. WOS,
 11. podstawy przedsiębiorczości,
 12. informatyka.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia posiadający kwalifikację ELE.02 chcący uzyskać tytuł technika elektryka uzupełniają jedynie kwalifikację ELE.05

Technik Elektryk

Technik pojazdów samochodowych

 1. MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  Uczestnik tego kursu nauczy się wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 2. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  Na tym kursie nauczysz się diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, organizowania i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych, przeprowadzania badań technicznych pojazdów samochodowych,
 3. język polski,
 4. matematyka,
 5. język angielski,
 6. biologia,
 7. chemia,
 8. geografia,
 9. historia,
 10. WOS,
 11. podstawy przedsiębiorczości,
 12. informatyka.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia posiadający kwalifikację MOT.02 lub MOT.05 chcący uzyskać tytuł technika pojazdów samochodowych uzupełniają jedynie kwalifikację MOT.06

Technik budownictwa

 1. BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  Ten kurs nauczy Cię wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich, mieszanek betonowych, murowanych konstrukcji budowlanych, tynków, remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
 2. BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
  Tutaj nauczysz się sporządzania kosztorysów i przygotowywania dokumentacji przetargowej,
 3. język polski,
 4. matematyka,
 5. język angielski,
 6. biologia,
 7. chemia,
 8. geografia,
 9. historia,
 10. WOS,
 11. podstawy przedsiębiorczości,
 12. informatyka.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia posiadający kwalifikację BUD.12 i chcący uzyskać tytuł technika budownictwa uzupełniają jedynie kwalifikację BUD.14

Technik usług kosmetycznych

 1. FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
  Na tym kursie nauczysz się przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
  wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających; udzielania porad kosmetycznych; organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 2. język polski,
 3. matematyka,
 4. język angielski,
 5. biologia,
 6. chemia,
 7. geografia,
 8. historia,
 9. WOS,
 10. podstawy przedsiębiorczości,
 11. informatyka.
Technik usług kosmetycznych

Technik administracji

 1. EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
  Na tym kursie nauczysz się przygotowywania dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego, prowadzenia postępowania administracyjnego oraz sporządzania analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych,
 2. język polski,
 3. matematyka,
 4. język angielski,
 5. biologia,
 6. chemia,
 7. geografia,
 8. historia,
 9. WOS,
 10. podstawy przedsiębiorczości,
 11. informatyka.
Technik administracji

Technik rachunkowości

 1. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  Ten kurs nauczy Cię rozliczania wynagrodzeń, podatków i innych danin publicznych oraz sporządzania dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 2. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
  Na tym kursie dowiesz się jak dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze, prowadzić i rozliczać inwentaryzacje, sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzać analizy finansowe,
 3. język polski,
 4. matematyka,
 5. język angielski,
 6. biologia,
 7. chemia,
 8. geografia,
 9. historia,
 10. WOS,
 11. podstawy przedsiębiorczości,
 12. informatyka.

Technik informatyk

 1. INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
  a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
  b) administrowania systemami operacyjnymi,
  c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
  d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
 2. INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
  a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
  b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
  c) programowania aplikacji internetowych,
  d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.
 3. język polski,
 4. matematyka,
 5. język angielski,
 6. biologia,
 7. chemia,
 8. geografia,
 9. historia,
 10. WOS,
 11. podstawy przedsiębiorczości,
 12. informatyka.
Technik infformatyk

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 1. BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 2. – monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
  – opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  – oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
  – ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
  – organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 3. język polski,
 4. matematyka,
 5. język angielski,
 6. biologia,
 7. chemia,
 8. geografia,
 9. historia,
 10. WOS,
 11. podstawy przedsiębiorczości,
 12. informatyka.
Technik BHP
Skip to content